Powderham Court 2

Sheltered housing for Devon Community Housing Society